Card Image
Dakwah

Dengan melibatkan aktiviti dakwah, Waqaf FELDA berusaha untuk memperkukuhkan aspek spiritual dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan kesedaran agama, dan membentuk masyarakat yang lebih harmoni dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Melalui dakwah, Waqaf FELDA juga berupaya memupuk kesedaran sosial dan moral dalam kalangan masyarakat.

Lihat Selanjutnya
Card Image

Memberi peluang kepada komuniti untuk menerima manfaat dalam bentuk peluang pekerjaan, pembangunan kemahiran, dan peningkatan pendapatan melalui aktiviti perniagaan dan ekonomi yang diusahakan dengan bimbingan dan sokongan dari Waqaf FELDA.

Lihat Selanjutnya
Card Image
Agihan Manfaat

Agihan manfaat adalah suatu proses yang penting dalam menjayakan misi Waqaf FELDA untuk memberikan manfaat yang berkekalan kepada komuniti dan mencapai pembangunan yang holistik serta bersepadu.

Lihat Selanjutnya