CLBG

post-image

Syarikat Berhad Menurut Jaminan (CLBG) adalah merupakan syarikat awam yang diperbadankan dengan liabiliti utama ahli-ahlinya dihadkan oleh perlembagaan kepada amaun yang ahli berjanji untuk menyumbang kepada aset syarikat jika syarikat itu digulung.

Aktiviti CLBG mestilah selaras dengan objektif penubuhan Syarikat. Objektif penibihan Syarikat CLBG adalah sebagaimana berikut:

  1. Menyediakan rekreasi;
  2. menggalakkan perdagangan dan perindustrian;
  3. mempromosikan seni;
  4. menggalakkan sains;
  5. memajukan agama;
  6. menggalakkan aktiviti amal;
  7. menggalakkan skim pencen atau persaraan; atau
  8. mempromosikan apa-apa objek lain yang berguna untuk komuniti atau negara, seperti persekitaran, kesihatan, pendidikan, penyelidikan, sosial, atau sukan.

Jika mana-mana Kementerian, Agensi Kerajaan atau pihak berkuasa bercadang untuk memperbadankan sebuah CLBG, surat kelulusan daripada Kementerian, Agensi Kerajaan atau pihak berkuasa perlu dikemukakan bersama-sama dengan permohonan untuk memperbadankan CLBG.

CLBG boleh menggunakan nama-nama seperti Yayasan, Institut, Akademi, Perbadanan, Gabungan, Persekutuan, Dewan, Majlis, Tabung, Peringatan dan Pusat sebagai sebahagian daripada nama Syarikat. Walau bagaimanapun, CLBG dengan “Berhad” atau “Bhd” tidak dibenarkan menggunakan perkataan “Yayasan (Yayasan)” sebagai sebahagian daripada namanya.

Perkataan seperti Persatuan, Kesatuan dan Pertubuhan adalah tidak dibenarkan. Nama yang berkaitan atau berkaitan dengan mana-mana parti politik tidak akan dibenarkan. Penggunaan nama yang berkaitan dengan agensi kerajaan tidak akan dibenarkan melainkan pemerbadanan dan aktiviti CLBG ditaja oleh agensi kerajaan yang berkenaan.

Berbanding dengan struktur organisasi lain seperti Pertubuhan (di bawah ROS) atau Amanah (di bawah Akta Pemegang Amanah), penubuhan CLBG mempunyai beberapa ciri berikut yang menarik kepada NPO (non-profit organization):

1. Entiti Berasingan dan Liabiliti Terhad

Seperti mana-mana syarikat, CLBG ialah entiti yang berasingan. Pemilikan aset dan liabiliti CLBG adalah milik CLBG dan bukan ahlinya. CLBG mampu menyaman dan didakwa atas namanya sendiri dan mengikat kontrak. Hanya selepas penggulungan CLBG, ahli-ahli CLBG boleh dipertanggungjawabkan atas kapasiti peribadi mereka menurut jumlah yang dipersetujui dalam Perlembagaan CLBG. 

Sebaliknya, Pertubuhan dan Amanah bukanlah entiti yang berasingan daripada ahli dan pemegang amanahnya masing-masing. Ahli dan pemegang amanah dipertanggungjawabkan atas kapasiti peribadi mereka untuk sebarang liabiliti yang ditanggung oleh masyarakat atau amanah. Ini boleh menimbulkan isu apabila masyarakat atau kepercayaan berkembang dan beroperasi pada skala yang lebih besar, dengan mengambil kira lebih banyak risiko dan menanggung lebih besar liabiliti.

2. Tiada Modal Saham

CLBG tidak mempunyai modal saham (Seksyen 12 Akta Syarikat 2016). Oleh itu, tiada seorang pun boleh memperoleh kepentingan mengawal dalam CLBG atau membuat keuntungan daripada penjualan bahagian dalam CLBG.

3. Tiada Keuntungan dan Tiada Penyertaan dalam Keuntungan

Walaupun CLBG adalah sebuah Syarikat, yang biasanya dikaitkan sebagai entiti yang mengaut keuntungan, namun di bawah Akta Syarikat 2016, CLBG dilarang daripada membuat pembayaran sebarang dividen kepada ahlinya dan dikehendaki menggunakan semua keuntungan atau pendapatan CLBG dalam mencapai atau mempromosikan objektifnya. CLBG juga mesti memastikan bahawa tiada ahli atau pengarahnya menggunakan syarikat atau sumber kewangannya untuk menjalankan sebarang bentuk aktiviti politik atau menyalahi undang-undang.

Oleh itu, keyakinan diberikan kepada pembiaya, penyumbang dan penderma CLBG bahawa sumbangan mereka akan digunakan untuk tujuan bukan keuntungan.

4. Kesinambungan Objektif dan Matlamat CLBG

Walaupun selepas CLBG digulung, Seksyen 45(2)(c) Akta Syarikat 2016 menyatakan bahawa aset CLBG yang ada perlu dipindahkan ke badan lain dengan objektif yang serupa, bersampingan atau kondusif kepada objektif asal. Ini memastikan kesinambungan usaha yang dilakukan oleh bekas ahli CLBG walaupun telah digulung.

5. Kebolehpercayaan

Satu lagi sebab mengapa memperbadankan CLBG adalah entiti pilihan untuk NPO ialah persepsi orang ramai bahawa CLBG lebih dipercayai, telus dan sah berbanding organisasi yang tidak diperbadankan.

Disebabkan oleh keperluan pengawalseliaan dan pelaporan yang ketat yang dikenakan ke atas CLBG, CLBG dianggap sebagai organisasi yang lebih telus dan boleh dipercayai daripada persatuan sukarelawan, dengan itu memudahkan CLBG mendapatkan pembiayaan, derma atau sumbangan daripada orang ramai dan/atau kerajaan.